Aktualności

30 marca 2023

W wycenach aktuarialnych rezerw na świadczenia pracownicze zagadnienie pracujących emerytów jest dobrze znane. Do kwestii pracujących emerytów odnosi się datowana na marzec 2023 publikacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pt.: „Pracujący emeryci – XII 2022”...

25 listopada 2022

Mamy przyjemność przedstawić Państwu kolejne wydanie publikacji pt.: „Rynek świadczeń pracowniczych wycenianych aktuarialnie. Edycja 2022” dotyczącej trendów w zakresie świadczeń pracowniczych podlegających wycenie aktuarialnej....

3 października 2022

Październik to czas przygotowań do zamknięcia roku dla spółek sporządzających roczne sprawozdania finansowe na dzień 31 grudnia. Wśród pozycji, które powinny podlegać corocznej aktualizacji, są długoterminowe zobowiązania spółki w stosunku do pracowników z tytułu świadczeń pracowniczych naliczanych i wypłacanych zgodnie z Kodeksem...