Aktualności

25 listopada 2022

Mamy przyjemność przedstawić Państwu kolejne wydanie publikacji pt.: „Rynek świadczeń pracowniczych wycenianych aktuarialnie. Edycja 2022” dotyczącej trendów w zakresie świadczeń pracowniczych podlegających wycenie aktuarialnej....

3 października 2022

Październik to czas przygotowań do zamknięcia roku dla spółek sporządzających roczne sprawozdania finansowe na dzień 31 grudnia. Wśród pozycji, które powinny podlegać corocznej aktualizacji, są długoterminowe zobowiązania spółki w stosunku do pracowników z tytułu świadczeń pracowniczych naliczanych i wypłacanych zgodnie z Kodeksem...

29 lipca 2022

Tablice trwania życia są raz w roku publikowane przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). Dostarczają informacji o przeciętnej długości trwania dalszego życia określanej w oparciu o rzeczywistą śmiertelność populacji z poprzedniego roku. W wycenie aktuarialnej rezerw na świadczenia pracownicze tablice trwania życia stanowią...