Aktualności

11 marca 2024

11 marca 2024 Narodowy Bank Polski opublikował najnowszy raport o inflacji. Opracowanie zawiera prognozę inflacji na rok 2024 oraz dwa kolejne lata. Projekcja ukazuje dwie ścieżki inflacji uzależnione od przyszłych zmian prawnych wpływających na ceny żywności oraz energii. ...

13 listopada 2023

Departament Analiz i Badań Ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego przedstawił ostatnią z trzech planowanych na 2023 rok projekcji inflacji. Poprzednie publikowane były w marcu i lipcu.  Każda z nich przedstawia najbardziej aktualną prognozę rozwoju sytuacji w gospodarce przy założeniu stałych stóp procentowych NBP....

22 września 2023

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) jest dedykowanym funduszem tworzonym przez pracodawców wymienionych w Ustawie z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Pracodawcy zobligowani do utworzenia ZFŚS to firmy zatrudniające co najmniej 50 pracowników lub podmioty zatrudniające 20 –...