Wyceny środków trwałych

Wyceny środków trwałych

Nasza oferta:

Wyceniamy zarówno nieruchomości (budynki, grunty), jak również wszelkiego rodzaju ruchomości (maszyny, urządzenia i wyposażenie).

Wyceny środków trwałych sporządzamy najczęściej na potrzeby:

sprzedaży

sprawozdań finansowych

ustalenia wartości środków trwałych do amortyzacji

ubezpieczenia

zabezpieczenia kredytów

Nasi specjaliści są uznanymi na rynku ekspertami w projektach wycen wszystkich elementów majątku. Zespół tworzą rzeczoznawcy z uprawnieniami (w tym rzeczoznawcy SIMP), wśród nich jest biegły skarbowy, biegły sądowy w zakresie wyceny nieruchomości, rzeczoznawca w zakresie wyceny środków i megaukładów technicznych. Kompetencje dodatkowo poświadcza certyfikat uznania europejskiego rzeczoznawcy (Recognised European Valuer – REV) nadany przez The European Group of Valuer’s Associations (TEGoVA) w Brukseli.

Nasze doświadczenie:

Od blisko dwóch dziesięcioleci wykonujemy wyceny środków trwałych dla wielu renomowanych spółek, w tym notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Usługi świadczymy w Polsce i na terenie Unii Europejskiej wyceniając m.in. transfery środków trwałych między powiązanymi podmiotami (np. wycena kilku linii produkcyjnych na potrzeby transferu z zakładu w Norymberdze do zakładu w Polsce).

Z wieloma Klientami współpracujemy długoterminowo aktualizując wartość środków trwałych cyklicznie, co pozwala w pełni wykorzystać zdobytą wiedzę i doświadczenie i, co istotne, zoptymalizować koszt samej usługi. Od 2015 roku w oparciu o długoterminową umowę ramową wyceniamy rokrocznie kilkadziesiąt nieruchomości dla firmy z WIG 20 GPW w Warszawie, niekwestionowanego lidera swojej branży. W III kwartale 2019 roku liczba wycenionych w ramach ww. współpracy nieruchomości przekroczyła 220 lokalizacji.

O wycenach środków trwałych

W wycenie środków trwałych stosujemy różnorodne metody wyceny uzależnione m.in. od grupy czy dostępności danych porównawczych.

Wycena gruntów

wykonywana jest przy wykorzystaniu podejścia porównawczego. W zależności od dostępności danych porównawczych stosujemy metodę korygowania ceny średniej lub metodę porównania parami.

Wycena budynków

przeprowadzana jest w oparciu o podejście dochodowe lub podejście kosztowe, w zależności od przeznaczenia danego obiektu. W przypadku zastosowania podejścia dochodowego wykorzystujemy metody zysków, techniki kapitalizacji prostej lub złożonej. Przy zastosowaniu podejścia kosztowego – metodę kosztu zastąpienia.

Wyceny budowli oraz ruchomości

Do wyceny budowli oraz ruchomości stosowane jest podejście porównawcze lub podejście kosztowe. Wybór podejścia do wyceny zależy przede wszystkim od istnienia aktywnego rynku, na którym przedmiotem transakcji mogłoby być wyceniane aktywa. W praktyce podejście porównawcze, bazujące na transakcjach rynkowych dotyczy gruntów, biurowców, magazynów, lokali mieszkalnych, samochodów, komputerów, drobnego sprzętu elektronicznego i biurowego. W pozostałych przypadkach zwykle stosujemy podejście kosztowe, metodę kosztu zastąpienia/odtworzenia.