Rynek świadczeń pracowniczych. Edycja 2022

 

25 listopada 2022

Mamy przyjemność przedstawić Państwu kolejne wydanie publikacji pt.: „Rynek świadczeń pracowniczych wycenianych aktuarialnie. Edycja 2022” dotyczącej trendów w zakresie świadczeń pracowniczych podlegających wycenie aktuarialnej. Ta edycja raportu została uzupełniony o „Poradnik aktuarialny”, w którym nasz aktuariusz wiodący odnosi się do kilku najważniejszych aspektów wyceny aktuarialnej udzielając praktycznych wskazówek, które znacząco usprawnią proces ustalania wysokości salda rezerw na świadczenia pracownicze

Nasze autorskie opracowania są odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na analizy rynkowe, które dostarczają aktualnych informacji kluczowych przy podejmowaniu decyzji zarządczych, pomogą określić pozycję spółki w odniesieniu do praktyk rynkowych w kwestii m.in. zasad naliczania i wypłat świadczeń pracowniczych. Za jego pośrednictwem dzielimy się z Klientami wiedzą na temat praktyki rynkowej wspierając w ocenie systemów świadczeń pracowniczych funkcjonujących w organizacjach oraz, być może, inspirując do przyszłych zmian.

W raporcie analizujemy szczegółowo regulacje dotyczące odpraw emerytalno-rentowych, nagród jubileuszowych, odpraw pośmiertnych, odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (dalej: „ZFŚS”), świadczeń medycznych oraz różnorakich deputatów. Badaniu poddano świadczenia występujące w spółkach, dla których Trio Management Actuarial Consulting Sp. z o.o. wykonywało usługę wyceny aktuarialnej rezerw na świadczenia pracownicze w okresie od września 2021 do marca 2022 roku. Grupa spółek poddanych analizie w niniejszym opracowaniu została ograniczona do tych, które wyraziły zgodę na udostępnianie danych dla celów statystycznych. Raport zawiera też informacje na temat podstawowych założeń aktuarialnych takich jak stopa dyskonta finansowego, mobilność pracownicza i planowane wzrosty wynagrodzeń.

Raport jest dostępny dla naszych Klientów bezpłatnie i można go pobrać w wersji PDF. Jeśli nie otrzymali Państwo jeszcze hasła do pobrania pliku, prosimy o kontakt z członkami Zespołu Wycen lub przesłania wiadomości e-mail pod adres biuro@triovaluation.pl

Życzymy Państwu owocnej lektury.