Projekcja inflacji listopad 2023

13 listopada 2023

Departament Analiz i Badań Ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego przedstawił ostatnią z trzech planowanych na 2023 rok projekcji inflacji. Poprzednie publikowane były w marcu i lipcu.  Każda z nich przedstawia najbardziej aktualną prognozę rozwoju sytuacji w gospodarce przy założeniu stałych stóp procentowych NBP.

Najnowszy raport o inflacji z dnia 10.11.2023 zawiera prognozę inflacji na końcówkę 2023 roku oraz dwa kolejne lata. W porównaniu do prognozy lipcowej nastąpiły niewielkie zmiany.

Analizując trend prognoz przedstawionych w centralnej ścieżce projekcji NBP (inflacja CPI*) można zauważyć, że w lipcowej projekcji zestawionej z projekcją marcową został utrzymany tylko wskaźnik inflacji dotyczący 2023 roku (11,9%). Największa zmiana dotyczyła prognozowanej inflacji na rok 2024, tj. zakładała spadek z 5,7% na 5,2%. Prognoza na rok 2025 zakładała natomiast wzrost z 3,5% na 3,6%. Najnowsza, listopadowa projekcja analizowana w zestawieniu z lipcową zakłada zamknięcie roku 2023 na nieco niższym poziomie wskaźnika inflacji (11,4%), roku 2024 na poziomie 4,6% zamiast 5,2% i utrzymuje trend wzrostowy dla 2024 roku – 3,7% zamiast 3,6%. Oznacza to, że NBP nie przewiduje osiągnięcia celu inflacyjnego  określonego jako 2,5%. +/- 1 w całym okresie horyzontu projekcji.

Centralna ścieżka projekcji NBP

Marzec Lipiec Listopad

2023 rok

11,9%

11,9%

11,4%

2024 rok

5,7%

5,2%

4,6%

2025 rok 3,5% 3,6%

3,7%

 

*Wskaźnik CPI pokazuje średnią zmianę cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów.