Kontakt

WYCENY DLA BIZNESU · AKTUARIAT · PROGRAMY OPCYJNE · KALKULATORY I MODELOWANIE FINANSOWE

Formularz kontaktowy

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Trio Management Actuarial Consulting Sp. z o.o. Informacje na temat tego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie znajdziesz w naszej Polityce prywatności. Prosimy o zapoznanie się z treścią zawartych tam informacji.

  Trio Management Actuarial Consulting Sp. z o.o.

  Adres rejestrowy i korespondencyjny

  ul. Stroma 57

  01-100 Warszawa

  KRS 0000261018

  NIP: 521-33-98-727

  Telefon / Email

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Trio Management Actuarial Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-100) przy ul. Stromej 57 (dalej: „Administrator”) danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L 119, s.1) (RODO) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. , poz. 1000).

   

  Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Dane będą przetwarzane w celu komunikacji handlowej, w tym przesyłania informacji o ofertach specjalnych dotyczących Trio Management Actuarial Consulting Sp. z o.o. Dane osobowe nie są i nie będą udostępniane innym odbiorcom, poza przypadkami, gdy taki obowiązek wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub została na to wyrażona zgoda osoby, której dane dotyczą.

   

  Administrator informuje, iż powierzone dane osobowe są zabezpieczane za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych przed ich utratą, udostępnieniem osobom nieupoważnionym, uszkodzeniem lub zniszczeniem oraz nieuprawnionym gromadzeniem, udostępnianiem, usuwaniem, zmianą, utrwalaniem, przechowywaniem lub opracowywaniem.

   

  Zostałem/łam poinformowany/na, iż przysługuje mi prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, o ile jest to zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.