Wyceny spółek

Wyceny spółek i zorganizowanych części przedsiębiorstw

SPRAWDZONY PROCES

Ponad 20 lat doświadczenia w wycenach spółek i ZCP. Najkorzystniejsza na rynku relacja jakości usług do ceny. Sprawdzony proces wyceny. Gwarancja bezpieczeństwa wrażliwych danych. Rekomendacje Klientów. Uznanie Audytorów.

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE

Kilka metod wyceny gwarancją uzyskania obiektywnej wartości wycenianej organizacji. Opis metodologii w raporcie z wyceny. Wsparcie w komunikacji w zakresie wyników wyceny i założeń z audytorem, inwestorem, bankiem.

WSZECHSTRONNE DOŚWIADCZENIE

Wyceny spółek z WIG20, dużych przedsiębiorstw, sektora MSP i start-upów. Wyceny m.in. na potrzeby transakcji, wyceny udziałów, pozyskania finansowania.

Wyceniamy spółki z różnych sektorów działalności. Naszymi Klientami są spółki kapitałowe, spółki cywilne, firmy jednoosobowe – niezależnie od formy prawnej działalności oraz skali działania. Realizujemy wyceny zarówno przedsiębiorstw, grup kapitałowych jak również wydzielonych części przedsiębiorstw, linii technologicznych, itd. Mamy ogromne doświadczenie w wycenach składników majątku oraz wartości niematerialnych i prawnych np. patentów, marek, licencji, oprogramowania.

 

Działania podejmujemy w oparciu o sprawdzone, powszechnie respektowane w branży metody, przy czym po każdorazowej analizie sytuacji rynkowej i finansowej rekomendujemy Klientowi dokonanie wyceny przedsiębiorstwa jedną bądź kilkoma metodami. Nasza dotychczasowa praktyka pozwala na wysnucie wniosku, iż nie ma jednej uniwersalnej metody na wycenę przedsiębiorstwa. Każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie. W zależności od bieżącej sytuacji spółki, branży, wyników finansowych, szans rozwoju, a także celu wyceny, wybieramy najlepszy model wyceniania.

 

W rezultacie przeprowadzonych działań nasz Klient otrzymuje raport zawierający między innymi założenia dotyczące przedmiotowej wyceny oparte o wskaźniki makroekonomiczne uwzględniane między innymi przy analizie fundamentalnej. Dostarczamy także informacje na temat szacowanej wartości przedsiębiorstwa, wskazując metodę przygotowania wyceny.

Wyceniamy na potrzeby:

wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZPC)

transakcji kupna / sprzedaży spółki

przekształcenia przedsiębiorstwa (zmiany formy prawnej)

prywatyzacji przedsiębiorstwa

określenia parytetu wymiany – m.in. przy przygotowania planu połączenia

alokacji ceny zakupu (ang. purchase price allocation)

Nasze doświadczenie:

Tematyką wycen różnorodnych aspektów biznesu zajmujemy się ponad 20 lat. W tym czasie zrealizowaliśmy ponad 9,5 tysięcy projektów, w tym ponad 80 wycen znaków towarowych oraz kilkaset wycen spółek, ZCP, środków trwałych.

 

Wieloletnie doświadczenie oraz wiedza ekspertów Trio Management Actuarial Consulting dają Państwu gwarancję rzetelnej wyceny firmy. Indywidualne podejście do każdego projektu, a także optymalne dostosowanie parametrów modelu wyceny do celu wyceny, pozwala otrzymać wiarygodne wyniki odzwierciedlające realną wartość firmy.

 

Eksperci Trio Management Actuarial Consulting dostępni są dla Państwa na każdym etapie trwania projektu wyceny, a cząstkowe wyniki są zawsze konsultowane z Klientem.

O wycenach spółek i ZCP (zorganizowana część przedsiębiorstwa):

Wycena firmy to przede wszystkim określenie faktycznej wartości przedsiębiorstwa dzięki określonym metodom oraz przy wykorzystaniu danych finansowych i informacji o firmie. Im bardziej rzetelna będzie wycena, tym lepsza będzie pozycja wyjściowa przedsiębiorstwa na przykład w momencie transakcji sprzedaży.

 

Nasza dotychczasowa praktyka pozwala na wysnucie wniosku, iż nie ma jednej uniwersalnej metody na wycenę przedsiębiorstwa. Każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie – bierzemy pod uwagę charakter działalności, wielkości firmy, branżę, wyniki finansowe oraz szanse rozwoju, a także cel wyceny oraz indywidualne preferencje Klienta. Po każdorazowej analizie sytuacji rynkowej i finansowej rekomendujemy Klientowi dokonanie wyceny przedsiębiorstwa jedną bądź kilkoma metodami.

 

Efektem końcowym projektu wyceny przedsiębiorstwa jest raport, który zawiera wszystkie informacje związane z procesem wyceny, w tym: prognozy sprawozdań finansowych spółki, metodologię przyjętą do wyceny oraz kluczowe założenia wyceny.

O wycenach spółek i ZCP (zorganizowana część przedsiębiorstwa)

Wycena firmy to przede wszystkim określenie faktycznej wartości przedsiębiorstwa dzięki określonym metodom oraz przy wykorzystaniu danych finansowych i informacji o firmie. Im bardziej rzetelna będzie wycena, tym lepsza będzie pozycja wyjściowa przedsiębiorstwa na przykład w momencie transakcji sprzedaży.

 

Nasza dotychczasowa praktyka pozwala na wysnucie wniosku, iż nie ma jednej uniwersalnej metody na wycenę przedsiębiorstwa. Każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie – bierzemy pod uwagę charakter działalności, wielkości firmy, branżę, wyniki finansowe oraz szanse rozwoju, a także cel wyceny oraz indywidualne preferencje Klienta. Po każdorazowej analizie sytuacji rynkowej i finansowej rekomendujemy Klientowi dokonanie wyceny przedsiębiorstwa jedną bądź kilkoma metodami.

 

Efektem końcowym projektu wyceny przedsiębiorstwa jest raport, który zawiera wszystkie informacje związane z procesem wyceny, w tym: prognozy sprawozdań finansowych spółki, metodologię przyjętą do wyceny oraz kluczowe założenia wyceny.