Wycena spółek, rezerw, wartości niematerialnych i prawnych

Zgromadzona wiedza i doświadczenie zdobyte przez ponad 20 lat naszej działalności stanowią solidne fundamenty rzetelnych i niezależnych wycen spółek, nieruchomości, środków trwałych, instrumentów finansowych, znaków towarowych, marek, licencji. Wspieramy spółki w zakresie opracowania koncepcji, wyceny wartości godziwej oraz wdrażania programów opcji menedżerskich, a także konstruowania systemów motywacyjnych dla zarządów i kluczowych pracowników.

 

Realizujemy kilkaset projektów rocznie dla spółek polskich, grup kapitałowych i międzynarodowych koncernów. Zapewniamy gwarancję rzetelności wyników, nieograniczoną dostępności naszych ekspertów w zakresie wyjaśnień metodologii wycen, założeń, cząstkowych i finalnych wyników , a także dostarczenie raportów w terminach uzgodnionych ze spółką. Współpracujemy z globalnymi partnerami, a nasze działania znajdują potwierdzenie w rekomendacjach bardzo szerokiego grona Klientów oraz uznaniu audytorów.

 

Mając dostęp do danych wrażliwych i newralgicznych dla naszych Klientów, gwarantujemy rygorystyczne przestrzeganie procedur bezpieczeństwa zgodnych z RODO.

Wyceny realizowane przez naszych ekspertów wykorzystywane są:

Na potrzeby przeprowadzenia transakcji

W kwestiach ściśle związanych z rachunkowością

Przy planowaniu podatkowym

W procesie zdobywania finansowania i zawierania ubezpieczenia

W prowadzeniu sporów sądowych

Przy spełnianiu wymogów Kodeksu Spółek Handlowych

Warto z nami współpracować

100%

Odpowiedzialności

za wyniki wyceny, komunikację z audytorem, wyjaśnienia dla zarządu i organów nadzorczych

3

Kluczowe Gwarancje

– Rzetelne wyniki wyceny

– Dotrzymane terminy

– Dostępność 7/24

450+

Zadowolonych Klientów

z którymi współpracujemy co roku

9500+

Wycen

w ciągu ponad 20 lat działalności

Warto z nami współpracować

100%

Odpowiedzialności

za wyniki wyceny, komunikację z audytorem, wyjaśnienia dla zarządu i organów nadzorczych

3

Kluczowe Gwarancje

– Rzetelne wyniki wyceny

– Dotrzymane terminy

– Dostępność 7/24

450+

Zadowolonych Klientów

z którymi współpracujemy co roku

9500+

Wycen

wykonanych w ciągu ponad 20 lat działalności

Nasze usługi i rozwiązania

Wyceny spółek i zorganizowanych

części przedsiębiorstw

wyceny dla biznesu

Przeprowadzamy wyceny spółek oraz zorganizowanych części przedsiębiorstw. Wspieramy Klientów w procesach inwestycyjnych m.in. przejęciach, akwizycji, prywatyzacji, wydzielaniu spółek, itp.

Wyceny wartości

niematerialnych i prawnych

wyceny dla biznesu

Przeprowadzamy wyceny praw majątkowych nabytych, zaliczanych do aktywów trwałych, które mogą być wykorzystane w celach gospodarczych. Dotyczy to m.in. marek, licencji, znaków towarowych, prac badawczo-rozwojowych.

Testowanie utraty

wartości aktywów

WYCENY DLA BIZNESU

Wykonujemy zarówno weryfikację modeli sporządzonych przez spółkę jak i pełną procedurę testowania wartości aktywów zgodnie z MSR 36 i KSR 4

Wyceny instrumentów

finansowych

wyceny dla biznesu

Zapewniamy wycenę instrumentów finansowych, w tym opcji na akcje, obligacji komercyjnych, umów kredytowych oraz pożyczkowych., itp.

Wyceny środków

trwałych

wyceny dla biznesu

Sporządzamy operaty szacunkowe nieruchomości i ruchomości zlokalizowanych na terenie całej Polski. Dokonujemy ich na potrzeby rachunkowe, transakcyjne, spraw sądowych, zabezpieczeń kredytowych.

Wyceny aktuarialne

rezerw na świadczenia pracownicze

aktuariat

Wykonujemy wyceny aktuarialne rezerw na m.in. odprawy emerytalne, rentowe, pośmiertne, nagrody jubileuszowe, niewykorzystane urlopy wypoczynkowe, itp. Przeprowadzamy audyty.

Programy

opcji menedżerskich

DEDYKOWANE ROZWIĄZANIA

Proponujemy wsparcie w obszarze konstrukcji, wyceny oraz wdrożenia programów opcji menedżerskich, jak również innych systemów dedykowanych motywacji kluczowych pracowników i członków zarządu. Nasze działania wspierają realizacje strategii długoterminowych.

Kalkulatory

i modele finansowe

DEDYKOWANE ROZWIĄZANIA

Opracowujemy kalkulatory i modele finansowe zgodnie z potrzebami oraz specyfiką potrzeb spółki. Nasze narzędzia wspierają procesy raportowania. Weryfikujemy modele już funkcjonujące w firmie.

Aktuariusz.pl – nowość

Aplikacja online

aktuariat

Z naszych usług skorzystali m.in.

08

08

07

07

06

06

05

05

04

04

03

03

02

02

01

01