Prognozy wzrostu minimalnego wynagrodzenia w 2024 roku

30 czerwca 2023

Minimalne wynagrodzenie w 2024 roku zgodnie z przyjętą propozycją Rządu ma wzrosnąć o prawie 20%. Sprawdzamy jaki będzie to miało wpływ na saldo rezerw emerytalno-rentowych.

Rada Ministrów w dniu 13 czerwca 2023r. przyjęła propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 roku, która została uwzględniona w założeniach projektu budżetu państwa na rok 2024.

Tak jak w bieżącym roku minimalne wynagrodzenie za pracę w roku 2024 ma wzrosnąć w dwóch etapach. Zgodnie z propozycją Rządu, pensja minimalna od 1 stycznia będzie wynosiła 4 242 zł brutto, a od 1 lipca – 4 300 zł brutto.

Oznacza to wzrost od początku przyszłego roku o 642 zł (tj. 17,83%) oraz w drugiej połowie roku o kolejne 58 zł. Finalnie minimalne wynagrodzenie w 2024 roku w stosunku do 2023 roku ma wzrosnąć o 19,44%.

W poniższej tabeli przedstawiamy symulację wpływu wzrostu płacy minimalnej na saldo rezerw dla przykładowej spółki, w której płaca minimalna stanowi podstawę kalkulacji rezerwy na świadczenia pracownicze obejmujące odprawy emerytalno-rentowe oraz nagrody jubileuszowe. Według tych danych planowany prawie 20% wzrost płacy minimalnej w 2024 roku będzie skutkował blisko 30% wzrostem poziomu rezerwy na świadczenia pracownicze*.

 

*Rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe oraz nagrody jubileuszowe na dzień 30.06.2023 w podanym przykładzie została obliczona w uproszczeniu na bazie danych pracowników z 2022 roku oraz z użyciem tych samych założeń, których użyto do wyceny rezerw na dzień 30.06.2022 roku.