Projekcja inflacji marzec 2024

11 marca 2024

11 marca 2024 Narodowy Bank Polski opublikował najnowszy raport o inflacji. Opracowanie zawiera prognozę inflacji na rok 2024 oraz dwa kolejne lata.

Projekcja ukazuje dwie ścieżki inflacji uzależnione od przyszłych zmian prawnych wpływających na ceny żywności oraz energii. I tak na przykład do dnia publikacji projekcji rząd nie ogłosił decyzji w sprawie dalszych losów działań osłonowych w zakresie zerowej stawki VAT na żywność wprowadzonej 1 lutego 2022 roku i utrzymanej do 31 marca br. Pod znakiem zapytania są też przyszłe regulacje w zakresie poziomu wzrostu cen prądu i gazu dla gospodarstw domowych. Powyższe wpłynęło na odmienny kształt obu prezentowanych wariantów projekcji.

Wariant pierwszy (bazowy) zakłada przedłużenie antyinflacyjnych działań osłonowych w zakresie stawki VAT na żywność i cen energii elektrycznej i gazu do końca horyzontu projekcji. Przy takich założeniach projektowane wartości inflacji kształtują się następująco:

  • 3,0% w 2024 roku
  • 3,4% w 2025 roku
  • 2,9% w 2026 roku

Należy zauważyć, że jeszcze w listopadowej projekcji w CPI zakładano inflację na poziomie 4,6% w 2024 roku oraz 3,7% w 2025 roku.

Wariant drugi projekcji inflacji przewiduje wycofanie antyinflacyjnych działań osłonowych, tj. przywrócenie od 1 kwietnia br. 5% stawki VAT na żywność oraz całkowite odmrożenie cen energii elektrycznej i gazu od III kwartału 2024 roku. Przy takich założeniach projektowane wartości inflacji kształtują się następująco:

  • 5,7% w 2024 roku
  • 3,5% w 2025 roku
  • 2,7% w 2026 roku

Poniżej wykres zestawiający oba omawiane warianty projekcji inflacji.

Jak widać prezentowane warianty różnią się znacząco tylko w odniesieniu do roku 2024: w wariancie bazowym inflacja jest blisko dwukrotnie niższa (3% vs. 5,7%). W 2025 roku planowana inflacja jest w dalszym ciągu wyższa w wariancie zakładającym zniesienie działań osłonowych, ale różnica wynosi już tylko 0,1%. W 2026 roku sytuacja ulega zmianie i planowana inflacja jest już niższa właśnie w wariancie drugim (2,9% w wariancie bazowym vs. 2,7% w wariancie drugim zakładającym likwidację „tarcz antyinflacyjnych”).