Aktuariusz.pl

Rozwiązania Aktuarialne dla Biznesu

Oferujemy naszym Klientom możliwość korzystania z autorskiego rozwiązania – aplikacji aktuarialnej Aktuariusz.pl. która umożliwia:

dostęp on-line do wyników wyceny, założeń użytych w wycenie, repozytorium dokumentów, w tym raportów z wycen aktuarialnych;

wykonanie nieograniczonej ilości projekcji salda rezerw w horyzoncie kilkuletnim przy zmianie jednego/kilku założeń w modelu wyceny (stopa dyskonta finansowego, wskaźnik wzrostu podstaw wymiaru świadczeń) na potrzeby aktualizacji założeń budżetowych;

wielokrotne szacowanie salda zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych na dowolną datę na przestrzeni kolejnych miesięcy na potrzeby m.in. sprawozdawczości finansowej w okresach miesięcznych;

ocenę wpływu założeń zależnych od spółki na wysokość salda rezerw ujmowanych w rocznym sprawozdaniu finansowym na potrzeby stabilizacji ww. zobowiązań.

Aplikacja Aktuariusz.pl samodzielne wyceny w czasie rzeczywistym.

Poprzez stały dostęp do zabezpieczonej strony internetowej oferujemy możliwość oszacowania, w dogodnym momencie, stanu bieżącej wartości przyszłych zobowiązań Spółki z tytułu świadczeń pracowniczych.

 

Projektując budżet czy przygotowując dane do miesięcznego / kwartalnego systemu raportowania mogą Państwo samodzielnie i w kilka chwil zaktualizować wysokość salda rezerw przy uwzględnieniu bieżących założeń (stopa dyskonta finansowego, wskaźnik wzrostu podstaw wymiaru świadczeń).

 

Dodatkowo, aby uczynić dokonywane przez Państwa szacunki jak najbardziej aktualne między datami wycen bilansowych, dajemy możliwość wielokrotnej aktualizacji bazy danych pracowniczych.

 

Implementacji nowych danych dokonuje każdorazowo zespół aktuarialny po otrzymaniu bazy danych. Takie rozwiązanie nie generuje wkładu pracy po Państwa stronie w kwestie obsługi Aplikacji.