Długość przeciętnego dalszego trwania życia wraca do trendu wzrostowego sprzed Covid-19?

8 sierpnia 2023

Jak co roku Główny Urząd Statystyczny opublikował dane statystyczne na temat przeciętnego trwania życia w Polsce. Najnowsze tablice średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn powstały w oparciu o dane dotyczące śmiertelności za 2022 rok. W ubiegłym roku odnotowano 447 tys. zgonów, o 72 tys. mniej niż w 2021 roku i o 39 tys. mniej niż w 2020 roku. Warto jednak dodać, że liczba zgonów była jednak wyższa o 39 tys. w stosunku do 2019 roku – ostatniego roku przed Covid-19.

Różnice pomiędzy nowymi, a opublikowanymi w 2022 roku tablicami są znaczące. W porównaniu do roku 2021 przeciętne trwanie życia w Polsce wydłużyło się dla mężczyzn o ok. 1,7 roku, a dla kobiet o ok. 1,4 roku. W 2022 roku przeciętne trwanie życia wyniosło dla mężczyzn 73,4 roku (vs. 71,8 w 2021 roku), a dla kobiet 81,1 roku (vs. 79,7 w 2021 roku). Aktualne dane zbliżone są do tych sprzed pandemii tj. z roku 2019 (w roku 2020 i 2021 tablice GUS pokazywały skrócenie przeciętnego trwania życia).

Ciekawą kwestią jest też przeciętne trwanie życia w podziale na miasto i wieś oraz województwa. W miastach mężczyźni przeciętnie żyli dłużej niż na wsi (73,7 roku miasto, 73 lata wieś), natomiast kobiety odwrotnie, dłużej żyły na wsi niż w mieście (81 lat miasto, 81,1 roku wieś). Wyższa umieralność wśród mężczyzn widoczna jest we wszystkich województwach. W 2022 roku mężczyźni żyli najdłużej w województwie małopolskim (74,9 roku), a najkrócej w województwie łódzkim (72,1 roku). Natomiast kobiety żyły najdłużej w województwie podlaskim (82,6 roku), a najkrócej w województwie łódzkim (80 lat). Największa dysproporcja między przeciętnym trwaniem życia mężczyzn i kobiet była widoczna w województwie podlaskim (8,9 roku), a najmniejsza w województwie kujawsko-pomorskim (6,4 roku).