Co warto wiedzieć o PPK po 5 latach od wdrożenia?

 

5 marca 2024 roku podczas 6 Forum Inwestycji Osobistych Prezes PFR Portal PPK Pan Robert Zapotoczny przedstawił podsumowanie pięciu lat funkcjonowania na polskim rynku Pracowniczych Programów Kapitałowych (PPK). W I etapie wdrożenia tj. 1 lipca 2019 roku do programu przystąpiła pierwsza grupa pracowników z firm zatrudniających powyżej 250 pracowników, rok później pracownicy podmiotów zatrudniających co najmniej 20 pracowników. W pozostałych firmach i jednostkach sektora publicznego wprowadzenie PPK zakończyło się w 2021 roku. W I etapie do PPK zapisało się 1,2 mln pracowników, w II etapie 1,6 mln osób, obecnie program tworzy 3,4 miliona uczestników, dla których założono 4,03 miliona rachunków PPK.

Źródło: Ewidencja PPK, dane aktualne: 28.02.2024 roku

W PPK uczestniczy 321,7 tys. firm, a wartość aktywów netto (WAN) na rachunkach PPK wzrosła z początkowego 0,09 mld zł (2019 rok) do poziomu 23,58 mld zł. Największą część tej kwoty tj. 12,25 mld zł stanowią wpłaty pracowników. Konstrukcja programu zakłada minimalne dopłaty ze strony pracodawcy na poziomie 1,5 %. Stąd blisko 40% wartość aktywów netto (9,31 mld zł) to wpłaty pracodawców. Ostatnią składową stanowią dopłaty ze strony państwa w wymiarze 250 zł wpłata powitalna i 240 zł dopłata roczna. Ich udział w wartość aktywów netto to 8,53% (2,01 mld zł).

Źródło: Ewidencja PPK, dane aktualne: 28.02.2024 roku

Aktualna partycypacja w programie wynosi 46,41% – najwyższa jest w sektorze prywatnym (53,1%). Natomiast w podziale na wielkość przedsiębiorstwa najwięcej uczestników PPK pracuje w firmach najmniejszych, zatrudniających mniej niż 10 osób.

Kwestia zyskowności PPK została zaprezentowana na konferencji na przykładzie hipotetycznego uczestnika PPK z zarobkami na poziomie 5 300 zł. Zakładając, że przystąpił do PPK w grudniu 2019 roku na jego indywidualnym koncie znajduje się teraz średnio od 11 634 zł do 13 234 zł. Wartości te zależą od daty urodzenia, która z kolei definiuje konkretny fundusz zdefiniowanej daty (FZD), do którego uczestnik został zapisany po przystąpieniu do PPK. Wyliczenia zawierają szereg uproszczeń, m.in takie, że uczestnik nie zmienił automatycznie przypisanego FZD mimo, że ma do tego prawo. W zależności od grupy FZD w podanym przykładzie na rachunku hipotetycznego uczestnika PPK znajduje się od 124% do 155% więcej, niż on sam wpłacił do PPK. Rok 2023 był pod tym względem wyraźnie lepszy niż lata poprzednie.

Źródło: Ewidencja PPK, dane aktualne: 28.02.2024 roku

Zgodnie z tym, co zapowiada Robert Zapotoczny, współtwórca ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych, w najbliższym czasie nie ma żadnych planów dotyczących modyfikacji zasad funkcjonowania PPK.