Author: Sunrise System

25 stycznia 2021

Aktualnie wielu pracodawców korzysta z kolejnych tarcz finansowych, a w ramach działań mających na celu m. in. utrzymanie miejsc pracy – obniża wymiar etatu, często na dłuższy okres. Wszystkie zmiany struktury wynagrodzenia, również te będące pochodną obecnej sytuacji epidemicznej mają wpływ...

28 grudnia 2020

Naświetlając temat różnic prezentacyjnych wynikających ze stosowania różnych przepisów i systemów raportowania, w tym tych przywołanych w pytaniu powyżej, należy zauważyć, że od wielu lat trwa proces dostosowania polskich przepisów w zakresie rachunkowości do regulacji międzynarodowych.....

30 marca 2020

Informujemy naszych Klientów oraz Partnerów Biznesowych, że mimo wprowadzonego stanu zagrożenia epidemicznego świadczymy nasze usługi w pełnym zakresie. Wprowadzając zalecenia dotyczące izolacji przeorganizowaliśmy procesy realizacji projektów wycen oraz obsługi Klienta...

31 października 2019

Model wyceny aktuarialnej rezerw na świadczenia pracownicze uwzględnia szereg założeń. Jedynym z kluczowych jest stopa dyskonta finansowego odnosząca się do wartości pieniądza w czasie. Ze względu na ograniczony rynek obligacji przedsiębiorstw w Polsce zazwyczaj wyznaczana jest w oparciu o rentowność obligacji...