Programy opcji menedżerskich w czasach pandemii Covid-19: nowa, szósta edycja raportu „Rynek opcji menedżerskich w Polsce”

30 grudnia 2021

Mamy przyjemność przedstawić Państwu szóstą edycję raportu opisującego praktyki w zakresie wykorzystania instrumentów motywacyjnych opartych o akcje, zwanych popularnie programami opcji menedżerskich.

W poprzednich edycjach (1 – 5) zaprezentowaliśmy historyczne trendy w programach opcyjnych uchwalonych w okresie od 1 stycznia 2003 roku do 30 czerwca 2016 roku. Aktualna edycja raportu dotyczy programów uchwalonych od 1 stycznia 2020 do 30 czerwca 2021 roku, a więc w okresie kiedy rynek pracy i cała gospodarka borykała się ze skutkami kolejnych fal pandemii Covid-19.

Raport zawiera analizę 30 programów opcji menedżerskich uchwalonych w spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Łącznie we wszystkich edycjach Raportu (1 – 6) przeanalizowano 309 programów opcyjnych wdrożonych w latach 2003 – 2021 w 219 spółkach.

Opracowanie nasze kierujemy do Zarządów, członków Rad Nadzorczych oraz innych osób aktywnie biorących udział w określaniu ram funkcjonowania takiego programu. W Raporcie znajdą Państwo m. in. odpowiedzi na pytania:

  • W jakich spółkach, sektorach, indeksach rozwiązania motywacyjne oparte o instrumenty kapitałowe są najbardziej i najmniej popularne?

  • Kim są adresaci programu?

  • Jaką wielkość kapitału spółki przeznaczają na realizację programu?

  • Jakie nośniki nabywania uprawnień są najczęściej i najrzadziej stosowane?

  • Jakie warunki stawiane są uczestnikom programu najczęściej?

  • Jak wygląda horyzont czasowy w analizowanych programach (czas trwania, ilość transz)?

  • Jaka jest całkowita wartość programu, którą otrzymują uczestnicy w momencie jego uchwalenia?

Analiza zebranych danych pozwoliła na wyprowadzenie wielu ciekawych wniosków na temat różnic w konstrukcji planów opcyjnych wdrażanych przed i w okresie pandemii. Jedną z obserwowanych zmian jest zmiana struktury grup osób uprawnionych. Głównymi adresatami programów opcji menedżerskich nadal są Zarządy i Kluczowa Kadra (59% wszystkich aktualnie badanych programów). Drugą co do wielkości grupę adresatów stanowią osoby imiennie wskazane w uchwale (konkretne osoby, do których skierowany jest program). Ta grupa jest po raz pierwszy tak licznie reprezentowana w niniejszym zestawieniu.

Warto w tym miejscu zauważyć również, że liczba programów dedykowanych Zarządowi i Kluczowej Kadrze systematycznie maleje. W latach 2003 – 2007 aż 72% wszystkich programów kierowana była do tej grupy, w 2016 roku – 64%.

Kolejne różnice w konstrukcji parametrów szczegółowo prezentuje nasz Raport. Zapraszamy serdecznie do kontaktu. Na Państwa życzenie jesteśmy w stanie przygotować pogłębione analizy dedykowane zestawieniom branżowym, firmom konkurencyjnym, czy wybranemu zestawowi kluczowych parametrów konstrukcji programu opcyjnego ze wskazaniem, w jakich programach zostały zastosowane i jakie skutki ich wdrożenia są spodziewane. Prowadzimy też spotkania o charakterze warsztatowym poświęcone prezentacji praktyki rynkowej i wypracowaniu dedykowanych rozwiązań motywacyjnych dla danej organizacji.