Author: admin

25 listopada 2022

Mamy przyjemność przedstawić Państwu kolejne wydanie publikacji pt.: „Rynek świadczeń pracowniczych wycenianych aktuarialnie. Edycja 2022” dotyczącej trendów w zakresie świadczeń pracowniczych podlegających wycenie aktuarialnej....

30 czerwca 2020

Mamy przyjemność poinformować, iż jest już dostępna kolejna edycja raportu Rynek świadczeń pracowniczych wycenianych aktuarialnie. W prezentowanym raporcie analizujemy regulacje dotyczące świadczeń pracowniczych, w tym: odpraw emerytalno-rentowych, pośmiertnych, nagród jubileuszowych...

17 czerwca 2019

Od 1 stycznia 2019 roku obowiązuje nowy Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej nr 16 (MSSF 16) dotyczący leasingu. Standard znosi rozróżnienie pomiędzy leasingiem operacyjnym a leasingiem finansowym....