Kalkulator MSSF 16

17 czerwca 2019

Od 1 stycznia 2019 roku obowiązuje nowy Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej nr 16 (MSSF 16) dotyczący leasingu. Standard znosi rozróżnienie pomiędzy leasingiem operacyjnym a leasingiem finansowym. Zobowiązuje Spółki do ujmowania w bilansie leasingowanych aktywów o znaczącej wartości (powyżej $5000 w momencie nabycia).

Mając powyższe na uwadze Dział Wycen i Modelowania Finansowego Trio Management Actuarial Consulting opracował Kalkulator zobowiązań leasingowych, który pozwala Spółce na:

  • kalkulację bieżącej wartości zobowiązań leasingowych (na bazie oszacowanego okresu leasingu tj. włączając opcjonalne okresy, kiedy jednostka jest pewna wykonania opcji przedłużenia (lub nie wykonania opcji zakończenia) leasingu),
  • wycenę bieżącej wartości przedmiotu leasingu,
  • ujęcie odpisów amortyzacyjnych,
  • zmianę stopy dyskonta do utworzonych wcześniej kontraktów oraz możliwość modyfikacji tych kontraktów w zależności od potrzeb (wydłużenie, skrócenie okresu, zmiana wysokości raty leasingowej).

Z informacji uzyskanych od Klientów wynika, że oprócz aspektu szybkości i rzetelności danych dostarczanych przez Kalkulator, a wymaganych przez MSSF 16, najbardziej cenią sobie elastyczność Kalkulatora w zakresie samodzielnej modyfikacji założeń kontraktów leasingowych.

Zapraszamy do bliższego zapoznania się z funkcjonalnościami Kalkulatora zobowiązań leasingowych.