Ścieżka wzrostu płacy minimalnej w ostatnim dziesięcioleciu. Gdzie Polska jest teraz na tle UE?

31 stycznia 2022

Jak informowaliśmy w poprzednim wpisie dotyczącym tego tematu: „Wysokość wynagrodzenia oraz prognozowane zmiany w tym zakresie są jednymi z bardzo istotnych czynników, które aktuariusz bierze pod uwagę szacując wartość rezerw aktuarialnych na odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne czy nagrody jubileuszowe” (Wpis do Aktualności pt.: Wysokość przeciętnego wynagrodzenia w czerwcu 2021 roku i jego wpływ na poziom rezerw na świadczenia pracownicze, 4 sierpnia 2021 roku). Z tego tez powodu zespół aktuarialny Trio Management Actuarial Consulting gromadzi aktualne informacje związane z tym tematem i analizuje ich wpływ na saldo rezerw na świadczenia pracownicze.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 roku, od 1 stycznia 2022 roku wysokość płacy minimalnej wynosi 3010,00 zł brutto, a stawka godzinowa 19,70 zł brutto. Oznacza to wzrost rok do roku odpowiednio o 210 zł dla płacy minimalnej i 1,40 zł dla stawki godzinowej. Warto zauważyć, że w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat płaca minimalna w Polsce systematycznie rośnie i tylko raz w tym czasie, tj. w 2002 roku nie została podniesiona.

Roczny wskaźnik zmiany (wzrostu) wysokości przeciętnego wynagrodzenia
w ujęciu rok bieżący do roku poprzedniego w ostatnich 10 latach

Lata Płaca minimalna Wzrost
2022 3010 zł 7,50%
2021 2800 zł 7,69%
2020 2600 zł 15,56%
2019 2250 zł 7,14%
2018 2100 zł 5,00%
2017 2000 zł 8,11%
2016 1850 zł 5,71%
2015 1750 zł 4,17%
2014 1680 zł 5,00%
2013 1600 zł 6,67%
2012 1500 zł 8,70%

 

Średnia z tego okresu wynosi zatem 7,39%, w ostatnim roku – 7,50%. Porównując to do danych z innych Państw Unii Europejskich (dane Eurostatu opublikowane w styczniu 2022 roku) widać, że Polska jest wśród tych Państwa UE (Rumunia, Litwa, Bułgaria) gdzie pensja minimalna rośnie dość szybko. W krajach, gdzie obecnie najniższe pensje są wysokie (Luksemburg, Niderlandy, Belgia, Irlandia i Francja) wskaźnik oscyluje w granicach 2%.

Na dzień 1 stycznia 2022 r. 21 z 27 państw członkowskich UE ma krajowe płace minimalne. Najwyższa jest w Luksemburgu, a najniższa – w Bułgarii. W tej grupie Polska jest na 13 miejscu z płacą minimalną na poziomie 665 euro. Wyższa płaca minimalna obowiązuje na Litwie (730 euro), w Grecji (774 euro), n Malcie (792 euro) ), w Portugalii (823 euro), w Słowenii (1 074 euro), w Hiszpanii (1 126 euro), we Francja (1 603 euro), w Niemczech (1 621 euro), w Belgia (1 658 euro), w Królestwie Niderlandów (1 725 euro),w Irlandia (1 775 euro) i Luksemburgu (2 257 euro).