Zdalny proces realizacji wycen

30 marca 2020

Informujemy naszych Klientów oraz Partnerów Biznesowych, że mimo wprowadzonego stanu zagrożenia epidemicznego świadczymy nasze usługi w pełnym zakresie. Wprowadzając zalecenia dotyczące izolacji przeorganizowaliśmy procesy realizacji projektów wycen oraz obsługi Klienta.

Wdrożyliśmy model pracy zdalnej, dokumenty przesyłamy w wersji elektronicznej, spotkania z Klientami organizujemy z wykorzystaniem nowoczesnych platform komunikacyjnych, raporty z wycen oraz umowy możemy podpisywać z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego . Używany sprzęt oraz oprogramowania zapewniają pełne bezpieczeństwo pracy zdalnej i przesyłanych danych.

W pełni zdalny proces realizacji wycen to bezpieczeństwo naszych Klientów i Pracowników przy zachowaniu najwyższej jakości świadczonych usług.