Nowa usługa integracji danych pracowniczych na potrzeby wyceny aktuarialnej

27 grudnia 2020

Mamy przyjemność poinformować o dostępie do innowacyjnej usługi integracji danych pracowniczych na potrzeby wyceny aktuarialnej rezerwy na świadczenia pracownicze powstałej w ramach zakończonego projektu współfinansowanego ze środków otrzymanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Działania 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu. Poddziałania 3.1.2 Rozwój MŚP).

W ramach ww. projektu zostały opracowane narzędzia umożliwiające automatyzację procesu pozyskiwania danych pracowniczych dla trzech programów kadrowo-płacowych:

  1. SAGE Symfonia 2.0 Kadry i Płace
  2. SAGE Symfonia Kadry i Płace One Payroll
  3. R2płatnik

Nasi Klienci posługujący się wspomnianymi systemami kadrowo-płacowymi mają możliwość otrzymania narzędzia, które skróci do kilku minut czas potrzebny na zebranie danych niezbędnych do wyceny aktuarialnej. Proces aktualizacji danych pracowniczych może zostać ograniczony do naciśnięcia przycisku „pobierz dane”, co spowoduje automatyczne pobranie określonych z góry danych i umieszczenie ich w tabeli gotowej do wysyłki na potrzeby wyceny aktuarialnej.

Zalety nowej usługi dla Klienta Trio Management Actuarial Consulting:

  • Oszczędność czasu rzędu kilku – kilkudziesięciu godzin oraz eliminacja błędów wynikających z pomyłek człowieka.
  • Brak konieczności instalowania na komputerze lokalnym dodatkowego oprogramowania.
  • Proste, bezpieczne i funkcjonalne rozwiązanie, które nie wymaga interakcji z wieloma programami, czy systemami.

Bazując na wypracowanych rozwiązaniach Trio Management Actuarial Consulting prowadzi analizy w zakresie możliwości opracowania tożsamych rozwiązań dla innych systemów kadrowo-płacowych. Zainteresowanych Klientów zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z członkami Zespołu Wycen odpowiedzialnymi za realizację Państwa projektów lub przesłania wiadomości e-mail pod adres biuro@triovaluation.pl.

Nowa usługa została zrealizowana przy wsparciu funduszy europejskich pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Logotypy projektu UE - Program regionalny