Minimalne wynagrodzenie w 2023 roku wzrasta o 20%. Jak wpłynie to na saldo rezerw emerytalno-rentowych?

 

15 września 2022

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w 2023 roku minimalne wynagrodzenie będzie podwyższane w dwóch krokach, tj.: od 1 stycznia wzrośnie do kwoty 3 490 zł brutto, a od 1 lipca do kwoty 3 600 zł brutto.

Oznacza to wzrost w stosunku do aktualnie obowiązującej kwoty płacy minimalnej tj. 3 010 zł brutto o 480 zł od 1 stycznia  (tj. 15,9%) oraz o kolejne 110 zł od 1 lipca. Finalnie ww. wzrost wyniesie 19,6%.

Dla spółek wypłacających świadczenia pracownicze w oparciu o wartość minimalnego wynagrodzenia będzie to w większości przypadków równoznaczne ze znaczącym wzrostem wartości rezerwy. Dane zawarte w poniższej tabeli ilustrują sytuację przykładowej spółki, w której podstawę do kalkulacji odpraw emerytalno-rentowych oraz nagród jubileuszowych stanowi płaca minimalna. Blisko 20% wzrost płacy minimalnej w 2023 roku będzie skutkował prawie 30% wzrostem poziomu rezerwy na świadczenia pracownicze*.

 

*Rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe oraz nagrody jubileuszowe na dzień 30.09.2022 w podanym przykładzie została obliczona w uproszeniu na bazie danych pracowników z 2021 roku oraz z użyciem tych samych założeń, których użyto do wyceny rezerw na dzień 30.09.2021 roku.