Likwidacja OFE przesunięta. Będą zmiany w projekcie ustawy.

7 czerwca 2021

Z początkiem tego miesiąca miała wejść w życie ustawa likwidująca Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE), w których aktywa ulokowało ok. 15 mln Polaków. Ustawa przewiduje całkowitą likwidację OFE i dwie opcje transferu środków zgromadzonych na indywidualnych kontach uczestników OFE – opcja 1: przeniesienie na indywidualne konto emerytalne (IKE) za pobraniem 15 % opłaty przekształceniowej, opcja 2: dopisanie środków na indywidualne konto w ZUS bez potrzeby uiszczania dodatkowej opłaty, jak w opcji pierwszej, ale też bez możliwości dziedziczenia tych środków. Konieczność wprowadzenia opłaty przekształceniowej w wysokości 15% argumentowana była wymiarem podatku dochodowego pobranego w przyszłości od świadczenia emerytalnego. Warto dodać, że z szacunków analityków rynku finansowego wynika, iż gdyby na transfer środków do IKE zdecydowała się połowa członków OFE, zyski dla budżetu Państwa wyniosłyby ok. 12 mld złotych.

Jednak w kwietniu prace nad procedowanym w Sejmie projektem zmian w OFE zostały wstrzymane. Z dużym prawdopodobieństwem powodem tego stanu rzeczy jest jedna z deklaracji zawartych w tzw. Polskim Ładzie tj. podniesienia do 30 000,00 zł kwoty wolnej od podatku oraz fakt, że skutkować to będzie zwolnieniem z podatku dochodowego dużej części emerytur, tj. tych których wysokości miesięcznego świadczenia nie przekracza 2 500,00 zł.

Zatem w świetle planów zniesienia podatku dochodowego od znacznej części świadczeń emerytalnych argumenty za opłatą przekształceniową w opcji pierwszej (transfer środków z OFE do IKE) w wysokości 15% straciły rację bytu. Wiadomo już, że ten aspekt zmian w OFE będzie korygowany, a sam horyzont likwidacji OFE przesuwa się co najmniej o kilka miesięcy.