Kalkulator PPK dla Pracodawcy

12 marca 2019

Jak przygotować rzetelny budżet wpłat do PPK? Czy, kiedy i dla Kogo PPK może być benefitem?

Od 1 lipca spółki zatrudniające powyżej 250 pracowników mają obowiązek utworzenia Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK). Za kolejne 6 miesięcy, tj. 1 stycznia 2020 roku w tej samej sytuacji znajdą się również podmioty zatrudniające więcej niż 50 pracowników. Ustawodawca dał spółce możliwość kształtowania poziomu wpłat po stronie Pracodawcy od 1,5% do 4% wynagrodzenia brutto. Poziom składki nie jest jedynym czynnikiem wpływającym na prognozę budżetu, którą w procesie rzetelnego przygotowania do wdrożenia PPK należy przeprowadzić. Kolejne zmienne to chociażby planowane w średni terminie podwyżki i ich wpływ na wpłaty do PPK oraz faktyczna partycypacja w grupie 18-55 i grupie 55-70.

Realną pomocą w dostarczeniu rzetelnych danych finansowych na potrzeby decyzji zarządczej o kształcie PPK jest nasz Kalkulator PPK dla Pracodawcy.

KALKULATOR operuje na indywidualnych danych Pracowników spółki i umożliwia:

  • ujęcie jednym „kliknięciem” rzeczywistej partycypacji na podstawie deklaracji Pracowników o przystąpieniu/braku udziału w PPK
  • dowolną ilość symulacji wpłat Pracodawcy na okres do 3 lat
  • kalkulację budżetu Pracodawcy przy różnych poziomach wpłat Pracodawcy i Pracownika
    z uwzględnieniem podwyżek
  • podział kosztów na oddziały, jednostki organizacyjne
  • dopełnienie obowiązku Ustawy w zakresie prawidłowych informacji udzielanych Pracownikom

 

Kalkulator powstał z myślą o wsparciu działów HR – dostarcza rzeczywistych informacji o kosztach wpłat podstawowych i kosztach ewentualnego dołączenia PPK do systemu benefitów w ramach składki dodatkowej. Jest wsparciem dla Zarządu w wypełnieniu obowiązku dokonania analizy kosztów PPK w kontekście należytej staranności.

Zapraszamy do kontaktu, z przyjemnością zaprezentujemy pełną funkcjonalność Kalkulatora.