Dwucyfrowa projekcja inflacji – marzec 2022

28 marca 2022

Projekcja inflacji opracowywana jest trzy razy w roku (marzec, lipiec, listopad) w Departamencie Analiz i Badań Ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego. Przedstawia prognozowany rozwój sytuacji w gospodarce przy założeniu stałych stóp procentowych NBP.

Najnowszy marcowy raport o inflacji zawiera prognozę inflacji na rok 2022 oraz dwa kolejne lata.

Centralna ścieżka projekcji NBP zakłada, że inflacja CPI*:

  • w 2022 r. wyniesie 10,8%
  • w 2023 r. znajdzie się na poziomie 9,0%
  • w 2024 r. wyniesie 4,2%

*Wskaźnik CPI pokazuje średnią zmianę cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów.

Do istotnego podwyższenia prognozy inflacji CPI na lata 2022- 2023 przyczyniły się informacje i dane, które napłynęły od zamknięcia projekcji listopadowej. Najsilniejsza korekta w górę dotyczyła cen energii oraz żywności.