Czy obligatoryjne składki pracodawcy na PPK zmuszą do rezygnacji z nagród jubileuszowych?

29 listopada 2019

Od 1 stycznia 2020 roku kolejna grupa przedsiębiorstw będzie wdrażać Pracownicze Plany Kapitałowe. To firmy zatrudniające od 50 do 249 osób (stan na 1 czerwca 2019), których według różnych szacunków jest w Polsce od 16 a 20 tys. Pracodawcy są zobligowani do współfinansowania składki każdego z pracowników, który przystąpi do PPK w wysokości min. 1,5% jego wynagrodzenia brutto.

Na przykładzie największych pracodawców, którzy z tym wyzwaniem mierzyli się 6 miesięcy wcześniej widzimy, że jednym z niełatwych zadań jakie stoją przed organizacją jest przygotowanie prognozy budżetu uwzględniającego wariantowo partycypację i poziom składki. Tu w sukurs przychodzi nasz Kalkulator PPK dla Pracodawców.

Współfinansowania składki każdego z pracowników oznacza wzrost kosztów budżetu wynagrodzeń, co jednak nie przekłada się bezpośrednio na wzrost wynagrodzeń. Jednocześnie presja pracowników na wspomniany stały wzrost wynagrodzeń nie maleje. Rodzi się zatem pytanie o źródła finansowania. Jednym z branych pod uwagę jest zmiana w polityce wynagrodzeń, tj. likwidacja/zmiana zasad naliczania i wypłat nagród jubileuszowych (dodatkowe świadczenie wypłacane cyklicznie co kilka lat, którego wysokość to zazwyczaj wielokrotność miesięcznego wynagrodzenia pracownika). Spółki, które posiadają ten benefit często krytykowany za premiowanie retencji, nie poziomu zaangażowania w pracę, zastanawiają się nad jego modyfikacją. W ostatnich miesiącach wielu z naszych Klientów zleciło analizy wpływu na saldo rezerw i bieżące przepływy pieniężne zmian zasad naliczania i wypłat nagród jubileuszowych w opcjach likwidacji, zmniejszenia częstotliwości i/lub krotności wypłat, częściowego wykupu. Kwestia, oczywiście, nie jest prosta, wymaga oprócz analiz finansowych konsultacji z pracownikami, często rozmów ze stroną związkową oraz rozważenia w kontekście innych elementów polityki wynagrodzeń.