Programy opcji menedżerskich

Po co firmom innowacyjnym programy opcji menedżerskich?

Category
Programy opcji menedżerskich
About This Project

Po co firmom innowacyjnym programy opcji menedżerskich?

Obecnie wiele firm z różnych branż (w tym także start-up’ów) zdaje sobie sprawę, że kluczem do ich rozwoju i wzrostu wartości są odpowiednio zmotywowani pracownicy. Podstawowe świadczenia pieniężne takie jak wynagrodzenia zasadnicze często nie są jedynym motywatorem do pracy na rzecz danej organizacji. Pracownicy, a zwłaszcza ci z kluczowymi dla biznesu kompetencjami, mają świadomość, że ich wytężona praca, kreatywność, tworzenie nowych produktów lub usług przekłada się na zysk firmy i na jej wartość. Wydaje się zatem, że bardzo dobrym narzędziem do utrzymania talentów wewnątrz organizacji jest bezpośredni udział pracownika w wytwarzanym zysku i korzyści ze wzrostu wartości firmy. Takie efekty gwarantuje dobrze skonstruowany program opcji menedżerskich. Przemawia za tym konstrukcja tego rodzaju programu premiowego, którego główne założenia opierają się na długoterminowych celach wyrażonych często w precyzyjnych miarach finansowych, a kierowanych do wąskiej, ściśle określonej grupy pracowników, którzy mają bezpośrednie przełożenie na ich potencjalną realizację. Ta grupa menedżerów może zaakceptować w okresie budowania wartości firmy wynagrodzenie odroczone w czasie pod warunkiem jasno zdefiniowanych korzyści i uzależnienia ich wielkości od przyszłej wartości spółki.

Ma to szczególne znaczenie w firmach innowacyjnych i start-up’ach. Takim firmom zależy na przyciągnięciu najlepszych ludzi, którzy często muszą, przynajmniej na jakiś czas, zaakceptować niższe niż w korporacyjnym środowisku wynagrodzenie zasadnicze.

Budując plany strategiczne dla firmy warto zatem rozważyć wprowadzenie programu opcji menedżerskich jako narzędzia wyróżniającego firmę na tle konkurencji, pozwalającego przyciągnąć talenty oraz łączącego interesy dwóch istotnych grup działających w ramach jednej firmy: akcjonariuszy/udziałowców oraz pracowników. Dobrze zaplanowane programy (jasno zdefiniowany i zakomunikowany cel, umiejętnie dobrane kryteria oceny) pozwalają w większości przypadków na osiągnięcie wymiernych korzyści obu zainteresowanym grupom motywując do ponadprzeciętnego zaangażowania.