Category
Aktuariusz radzi
About This Project

Jakie świadczenia dodatkowe podlegają wycenie aktuarialnej?

Oprócz świadczeń gwarantowanych w Kodeksie Pracy (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne) wielu pracodawców oferuje pracownikom jedno lub kilka świadczeń dodatkowych. Niektóre z nich są przedmiotami zainteresowania aktuariusza przy wycenach aktuarialnych rezerw na świadczenia pracownicze ze względu na aktualne regulacje prawne (Ustawa o rachunkowości, Krajowy Standard Rachunkowości nr 6, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości – MSR19). Podlegają cyklicznym wycenom aktuarialnym jako przyszłe szacowane zobowiązanie podmiotu gospodarczego wobec obecnie zatrudnionych lub byłych pracowników.

Najbardziej popularnym świadczeniem dodatkowym podlegającym wycenie aktuarialnej są nagrody jubileuszowe. Ich obecność zanotowaliśmy w blisko 45% spółek, dla których wykonywaliśmy wyceny aktuarialne rezerw na świadczenia pracownicze w roku 2020.

Stosowanie dodatkowych świadczeń
Stosowanie dodatkowych swiadczen przy wycenie aktuarialnej

Kolejne świadczenia dodatkowe wyceniane aktuarialnie to odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla byłych pracowników (emerytów, rencistów) oraz dodatkowe świadczenia medyczne dla byłych pracowników. Oprócz tego wybrane branże oferują świadczenia charakterystyczne tylko dla tych branż, czego doskonałym przykładem są deputaty węglowe i renty wyrównawcze w sektorze wydobywczym, ulga energetyczna w branży energetycznej, czy kolejowe świadczenia przejazdowe w firmach transportu kolejowego.