Aktuariusz radzi

Jak urealnić wysokość rezerwy na odprawę pośmiertną?

Category
Aktuariusz radzi
About This Project

Jak urealnić wysokość rezerwy na odprawę pośmiertną?

Odprawy pośmiertne, a dokładnie mówiąc, potrzeba kalkulacji rezerwy z tytułu odpraw pośmiertnych i jej ujęcia w sprawozdaniu finansowym spółki, znajdują się coraz częściej w obszarze zainteresowania biegłych rewidentów przy okazji corocznego audytu. W rezultacie spółki częściej zgadzają się z takim wnioskiem audytora i występują do aktuariusza o przeprowadzenie stosownej kalkulacji. Z naszego wieloletniego doświadczenia wynika, że wysokość takiej rezerwy kalkulowanej po raz pierwszy budzi zdziwienie i rodzi pytania dotyczące relacji rezerwy do kwoty faktycznie wypłacanych odpraw pośmiertnych.

Praktyka rynkowa w Polsce wskazuje na możliwość zastosowania kilku wariantów wyceny aktuarialnej rezerw na odprawy pośmiertne. Zgodnie z kilkoma z nich istnieje możliwość, przy odpowiedniej analizie danych spółki, redukcji rezerwy na odprawy pośmiertne.

Najczęściej spotykany wariant wyceny odpraw pośmiertnych polega na zastosowaniu tablic określających prawdopodobieństwo zgonu publikowanych co roku przez Główny Urząd Statystyczny (tablice pttz). Tablice są tworzone w oparciu o dane statystyczne dla ogółu populacji Polski (populacja osób pracujących i niepracujących). Używa się go zwykle w kalkulacji rezerw dla małych i średnich firm o stosunkowo niskiej średniej wieku i średnim lub dużym współczynniku mobilności pracowniczej.

Kolejne warianty stosowane przez ekspertów Trio Management Actuarial Consulting zakładają indywidualne podejście do wyceny tego świadczenia dla konkretnego podmiotu. Wybór właściwego podejścia do wyceny odprawy pośmiertnej wymaga każdorazowo od zespołu wycen aktuarialnych analizy m.in. danych historycznych oraz struktury zatrudnienia w połączeniu z danymi rotacyjnymi. Doświadczony i profesjonalny aktuariusz jest w stanie nie tylko wskazać podejście adekwatne do sytuacji w spółce, ale również uargumentować jego wybór przed audytorem badającym sprawozdanie finansowe.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących podejścia ekspertów Trio Management Actuarial Consulting do wyceny odpraw pośmiertnych zapraszamy do kontaktu z członkami Zespołu Wycen lub przesłania zapytania na adres e-mail: biuro@triovaluation.pl