Aktuariusz radzi

Jak podwyżka płacy minimalnej może wpłynąć na wzrost rezerw?

Category
Aktuariusz radzi
About This Project

Jak podwyżka płacy minimalnej może wpłynąć na wzrost rezerw?

Podstawę wypłacanych świadczeń pracowniczych może stanowić wynagrodzenie pracownika lub inna kwota zapisana w regulaminie wynagradzania bądź zakładowym układzie zbiorowym pracy (ZUZP). Wśród spółek, dla których wykonujemy co roku wyceny aktuarialne ok 15% – 20% spółek wypłaca zarówno odprawy emerytalno-rentowe jak i nagrody jubileuszowe w relacji do aktualnie obowiązującej kwoty minimalnego wynagrodzenia. Minimalne wynagrodzenie jest z kolei zatwierdzane rokrocznie przez Radę Ministrów i ogłaszane w rozporządzeniu w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej.

Analiza wzrostu minimalnego wynagrodzenia od 2000 roku

 

rok

minimalne wynagrodzenie

wzrost

rok

minimalne wynagrodzenie

wzrost

2000

700,00

2013

1 600,00

6,67%

2001

760,00

8,57%

2014

1 680,00

5,00%

2003

800,00

5,26%

2015

1 750,00

4,17%

2004

824,00

3,00%

2016

1 850,00

5,71%

2005

849,00

3,03%

2017

2 000,00

8,11%

2006

899,10

5,90%

2018

2 100,00

5,00%

2007

936,00

4,10%

2019

2 250,00

7,14%

2008

1 126,00

20,30%

2020

2 600,00

15,56%

2009

1 276,00

13,32%

2021

2 800,00

7,69%

2010

1 317,00

3,21%

2022

planowane: 3330,00

2011

1 386,00

5,24%

2023

planowane: 3670,00

2012

1 500,00

8,23%

2024

planowane: 4000,00

Powyższa analiza wynagrodzenia minimalnego, a zwłaszcza wzrost płacy minimalnej w roku 2019 oraz planowane skokowe podwyżki w latach 2020-2024 skłoniła w 2019 roku zespół wycen aktuarialnych Trio Management Actuarial Consulting do zmiany założeń modelu wyceny aktuarialnej rezerw na świadczenia pracownicze w zakresie zakładanych wzrostów podstaw świadczeń opartych o wysokość płacy minimalnej.

Do roku 2019 założenia odnośnie minimalnego wynagrodzenia wyglądały następująco:

  • pierwsze 10 lat – planowany wzrost na poziomie 4%,

  • kolejne lata – 3,5%.

Po publikacji w 2019 roku wysokości minimalnego wynagrodzenia na rok 2020 i ogłoszeniu planu w zakresie podwyżek płacy minimalnej na lata 2021-2024 zespół aktuarialny zrewidował założenia i począwszy od wycen na dzień 31 grudnia 2019 roku stosuje następujące wzrosty minimalnego wynagrodzenia:

  • pierwsze 10 lat – planowany wzrost na poziomie 7%,

  • pozostałe lata – 5,0%.

Zmiana założeń została wprowadzona w celu zapobieżenia niedoszacowania wielkości rezerw w spółkach, gdzie minimalne wynagrodzenie jest jednym z podstawowych założeń przy kalkulowaniu wielkości rezerw.