Aktuariusz radzi

Jak efektywnie zarządzić likwidacją nagród jubileuszowych?

Category
Aktuariusz radzi
About This Project

Jak efektywnie zarządzić likwidacją nagród jubileuszowych?

Świadczenie pieniężne nazwane nagrodą jubileuszową dotyczy zwykle dużych i bardzo dużych firm, w których jeszcze przed transformacją ustrojową istniały bardzo rozbudowane zakładowe układy zbiorowe pracy gwarantujące zatrudnionym dużą ilość różnorodnych benefitów. Od kilku co najmniej lat temat likwidacji nagród jubileuszowych jest stosunkowo często dyskutowanym zagadnieniem w wielu tego typu przedsiębiorstwach. Nagroda jubileuszowa premiuje wyłącznie lojalność względem pracodawcy i choć jest to cecha ważna w obliczu problemów z rekrutacją wartościowych pracowników, to dla wielu nowocześnie zarządzanych firm lojalność stanowi jedną z wielu cech, jakich oczekuje się od pracowników. Często jest traktowana jak relikt przeszłości, który żaden sposób nie motywuje do kreatywności, wzrostu zaangażowania i poprawiania swojej wydajności. Z perspektywy wielu pracodawców jest obciążeniem, który blokuje środki, jakie spółka mogłaby przeznaczyć na poczet innych, bardziej odpowiadających nowoczesnym koncepcjom motywacji, programów.

 

Nagrody jubileuszowe jako świadczenie długoterminowe podlegają wycenie aktuarialnej, a rezerwy z ich tytułu są ujmowane w sprawozdaniu finansowym. Kiedy więc zarząd podejmuje decyzję o likwidacji nagród jubileuszowych, w ślad za nią powinna pójść nie tylko analiza tej kwestii z perspektywy cash flow oraz wpływu na motywację i sposób odbioru tego kroku przez pracowników, ale również dokładna kalkulacja wpływu na saldo rezerw na świadczenia pracownicze.

 

Nowe rozwiązanie powinno być rzetelnie policzone, co pozwala na opracowanie rzeczowej argumentacji w jego komunikacji do pracowników. W analizach aktuarialnych prowadzonych w tych przypadkach przez Zespół wycen Trio Management Actuarial Consulting wykorzystujemy naszą wiedzę i bogate doświadczenie, które pozwala proponować spółkom konkretne scenariusze rozwiązań. Rozwiązanie, jakie ostatecznie zostanie wdrożone zależy od wielu czynników, ale zawsze punktem wyjścia są możliwości finansowe przedsiębiorstwa. W przypadku braku istotnych ograniczeń finansowych firma może sobie pozwolić na pełny wykup wszystkich lub większości pozostałych do wypłaty nagród. Biorąc pod uwagę fakt, że są to świadczenia wypłacane w przyszłości, która zawsze cechują się niepewnością, należałoby takie wypłaty zredukować o czynniki ryzyka, z jakimi w przyszłości będziemy mieli do czynienia. Podstawowe czynniki to: ryzyko niedotrwania do momentu wypłaty w danej organizacji oraz wartość pieniądza w czasie. I tu w sukurs przychodzą analizy aktuarialne, w efekcie których kalkulowana jest wartości indywidualnych wypłat z tytułu wykupu uwzględniająca ww. ryzyka. Jeśli natomiast spółka ze względu na kondycję finansową nie może pozwolić sobie na powyższe podejście, w grę mogą wchodzić różne modele częściowych wypłat do uzgodnienia ze stroną pracowniczą.