Raport

Rynek opcji menedżerskich w Polsce

Posiadamy unikatową wiedzę na temat trendów i praktyki w zakresie programów motywacyjnych opartych o instrumenty finansowe uzyskaną dzięki jedynemu na rynku tak kompleksowemu badaniu. Nasz raport Rynek opcji menedżerskich w Polsce zawiera dane z analiz 309 programów funkcjonujących w 219 spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Dotychczas wydaliśmy sześć edycji Raportu obejmujących lata 2003 – 2021. Nasze publikacje kierujemy do Zarządów, Członków Rad Nadzorczych, dyrektorów HR oraz innych osób aktywnie biorących udział w budowaniu długoterminowych programów motywacyjnych. Dostęp do wszystkich edycji Raportu zapewniamy w ramach kompleksowego wsparcia spółki w procesie konstrukcji i wyceny programu motywacyjnego.

 

Każda edycja Raportu zawiera fakty i informacje na temat:

 • czasu trwania programu (okres nabywania uprawnień, okres realizacji uprawnień)
 • uczestników (zarząd, kluczowi pracownicy, współpracownicy, członkowie Rady Nadzorczej, inni adresaci)
 • nośników nabywania uprawnień (akcje, warranty subskrypcyjne / obligacje zamienne na akcje)
 • najczęstszych kryteriów realizacji:
  • warunki lojalnościowe
  • warunki nierynkowe
  • warunki rynkowe
 • wielkości (% kapitału)

 

Ostatnia, szósta edycja Raportu uwzględnia szczegółową analizę kolejnych 30 programów opcji menedżerskich wdrożonych od 1 stycznia 2020 do 30 czerwca 2021. Zawiera informacje o mechanizmach konstrukcyjnych najchętniej stosowanych w ostatnich miesiącach oraz zestawia je z rozwiązaniami najczęściej wybieranymi w przeszłości. To jedyne na rynku opracowanie, które podejmuje tematykę rozwiązań motywacyjnych wprowadzonych w niesprzyjających gospodarce czasach pandemii. Raport może być również doskonałą bazą do dalszych dedykowanych analiz i tworzenia benchmarków obejmujących mechanizmy wdrażane w spółkach konkurencyjnych lub o zbliżonych parametrach rynkowych w celu wykorzystania sprawdzonych, efektywnych rozwiązań motywacyjnych.

Po szczegółowe informacje zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu +48 505 195 333 lub pod adresem e-mail: biuro@triovaluation.pl .