Raport

Raport Rynek opcji menedżerskich w Polsce

Posiadamy unikatową wiedzę na temat trendów i praktyki w zakresie programów motywacyjnych opartych o instrumenty finansowe uzyskaną dzięki jedynemu na rynku tak kompleksowemu badaniu. Nasz raport Rynek opcji menedżerskich w Polsce zawiera dane z analiz 279 programów funkcjonujących od 2003 roku w 189 spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Dotychczas wydaliśmy cztery edycje raportu – publikacji cenionej przez Klientów oraz ekspertów zajmujących się programami motywacyjnymi.

 

Każda edycja Raportu zawiera fakty i informacje na temat:

 • czasu trwania programu (okres nabywania uprawnień, okres realizacji uprawnień)
 • uczestników (zarząd, kluczowi pracownicy, współpracownicy, członkowie Rady Nadzorczej, inni adresaci)
 • nośników nabywania uprawnień (akcje, warranty subskrypcyjne / obligacje zamienne na akcje)
 • najczęstszych kryteriów realizacji:
  • warunki lojalnościowe
  • warunki nierynkowe
  • warunki rynkowe
 • wielkości (% kapitału)

 

Nasze publikacje kierujemy do Zarządów, Członków Rad Nadzorczych, dyrektorów HR oraz innych osób aktywnie biorących udział w budowaniu długoterminowych programów motywacyjnych. Dostęp do wszystkich edycji Raportu zapewniamy w ramach kompleksowego wsparcia spółki w procesie konstrukcji i wyceny programu motywacyjnego.