Aktuariusz.pl

Aktuariusz.pl – Rozwiązania Aktuarialne dla Biznesu

Oferujemy naszym Klientom możliwość korzystania z autorskiego rozwiązania aplikacji aktuarialnej Aktuariusz.pl. która umożliwia:

 

  • Dostęp on-line do wyników wyceny, założeń użytych w wycenie, repozytorium dokumentów, w tym raportów z wycen aktuarialnych
  • Wielokrotne szacowanie salda zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych na dowolną datę na przestrzeni kolejnych miesięcy na potrzeby m.in. sprawozdawczości finansowej w okresach miesięcznych
  • Wykonanie nieograniczonej ilości projekcji salda rezerw w horyzoncie kilkuletnim przy zmianie jednego/kilku założeń modelu wyceny (stopa dyskonta finansowego, wskaźnik wzrostu podstaw wymiaru świadczeń, mobilność pracownicza) na potrzeby aktualizacji założeń budżetowych
  • Ocenę wpływu założeń zależnych od spółki na wysokość salda rezerw ujmowanych w rocznym sprawozdaniu finansowym na potrzeby stabilizacji ww. zobowiązań

 

Poprzez stały dostęp do zabezpieczonej strony internetowej dajemy możliwość oszacowania, w dogodnym dla Państwa momencie, aktualnego stanu bieżącej wartości przyszłych zobowiązań Spółki z tytułu świadczeń pracowniczych. Projektując budżet czy przygotowując dane do miesięcznego / kwartalnego systemu raportowania mogą w ten sposób Państwo samodzielnie skalkulować wysokość salda Rezerw przy wybranych przez siebie założeniach aktuarialnych (stopa dyskonta finansowego, wskaźnik wzrostu podstaw wymiaru świadczeń, mobilność pracownicza).

 

Dodatkowo, aby uczynić dokonywane przez Państwa szacunki jak najbardziej aktualne między datami wycen bilansowych, dajemy możliwość wielokrotnej aktualizacji bazy danych pracowniczych. Implementacji nowych danych dokonuje każdorazowo nasz zespół aktuarialny po otrzymaniu bazy danych od Państwa, a takie rozwiązanie nie generuje wkładu pracy po Państwa stronie w kwestie obsługi Aplikacji.