Author: Agnieszka Klukowska

13 listopada 2023

Departament Analiz i Badań Ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego przedstawił ostatnią z trzech planowanych na 2023 rok projekcji inflacji. Poprzednie publikowane były w marcu i lipcu.  Każda z nich przedstawia najbardziej aktualną prognozę rozwoju sytuacji w gospodarce przy założeniu stałych stóp procentowych NBP....

22 września 2023

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) jest dedykowanym funduszem tworzonym przez pracodawców wymienionych w Ustawie z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Pracodawcy zobligowani do utworzenia ZFŚS to firmy zatrudniające co najmniej 50 pracowników lub podmioty zatrudniające 20 –...

12 lipca 2023

Departament Analiz i Badań Ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego aktualizuje projekcję inflacji trzy razy w roku (marzec, lipiec, listopad). Projekcja przedstawia prognozowany rozwój sytuacji w gospodarce przy założeniu stałych stóp procentowych NBP oraz przy uwzględnieniu danych dostępnych na moment sporządzenia dokumentu....