Author: Agnieszka Klukowska

3 października 2022

Październik to czas przygotowań do zamknięcia roku dla spółek sporządzających roczne sprawozdania finansowe na dzień 31 grudnia. Wśród pozycji, które powinny podlegać corocznej aktualizacji, są długoterminowe zobowiązania spółki w stosunku do pracowników z tytułu świadczeń pracowniczych naliczanych i wypłacanych zgodnie z Kodeksem...

29 lipca 2022

Tablice trwania życia są raz w roku publikowane przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). Dostarczają informacji o przeciętnej długości trwania dalszego życia określanej w oparciu o rzeczywistą śmiertelność populacji z poprzedniego roku. W wycenie aktuarialnej rezerw na świadczenia pracownicze tablice trwania życia stanowią...

1 czerwca 2022

Na zlecenie jednego z naszych Klientów, spółki z sektora nowoczesnych technologii, przeprowadziliśmy analizę sposobu wynagradzania członków zarządów spółek giełdowych z indeksu WIGtechTR. W naszym raporcie, uwzględniając podstawowe miary finansowe (przychody i wartość EBITDA), analizowaliśmy kwestie związane z wysokością poszczególnych składników wynagrodzeń,...